Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zamościu

BIP bip.gov.pl

Wojskowa Komenda Uzupełnień
w Zamościu

 

WITAMY

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) WKU w Zamościu jest stroną internetową, która umożliwia powszechny i bezpłatny dostęp do informacji publicznej, będącej w posiadaniu resortu obrony narodowej. Podstawą realizacji powszechnego prawa obywateli do dostępu do informacji publicznej są:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej;

Decyzja Nr 209/MON z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON 2014 r., poz. 172)

 

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zamościu
Koszary 52
22-400 Zamość
tel. 261181122
fax. 261181117
wkuzamosc@ron.mil.pl