Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zamościu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kontakt
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zamościu
Koszary 52
22-400 Zamość
tel. 261181122
wkuzamosc@ron.mil.pl

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zamościu 

godziny pracy: 
poniedziałek: od godz 7:30 do godz. 16:30 
w pozostałe dni robocze od godz. 7:30 do godz. 15:30

 ul. Koszary 52
22-400 Zamość 
tel: 261 181 122
email: wkuzamosc@ron.mil.pl

zachęcamy do załatwienia sprawy za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP

  

Stanowisko

Nr telefonu

Punkt Informacyjny / Centrala

261 181 122

Referent prawno-administracyjny (rekonwersja)

261 181 121

Ewidencja środków transportowych i maszyn / 
Ewidencja reklamowanych

261 181 111

Ewidencja żołnierzy rezerwy (archiwum, zaświadczenia o przebiegu / odbyciu służby wojskowej, książeczki wojskowe)

261 181 125
261 181 129

Ewidencja kadry rezerwy na przydziałach mobilizacyjnych

261 181 109

Ewidencja szeregowych rezerwy na przydziałach mobilizacyjnych

261 181 114

Wydział Rekrutacji (Punkt konsultacyjno-informacyjny dla kandydatów do Terytorialnej Służby Wojskowej)

261 181 120
261 181 102

Wydział Rekrutacji (Punkt konsultacyjno-informacyjny dla kandydatów 
do służby przygotowawczej)

261 181 108

Wydział Rekrutacji (Punkt konsultacyjno-informacyjny dla kandydatów 
do szkół wojskowych)

261 181 112

Wydział Rekrutacji (Punkt konsultacyjno-informacyjny dla kandydatów 
do służby zawodowej oraz stanowisko odpowiedzialne za kwalifikace wojskową)

261 181 124

Kancelaria jawna

261 181 110

FAX

261 181 117

 

 LOKALIZACJA

 

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zamościu
Koszary 52
22-400 Zamość
tel. 261181122
fax. 261181117
wkuzamosc@ron.mil.pl