Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zamościu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Opiekun indywidualny

 

 

 

 

 

System pomocy weteranom, poszkodowanym żołnierzom, pracownikom wojska, ich rodzinom, rodzinom zmarłych żołnierzy i pracowników wojska.

W celu realizacji zadań wynikających z przepisów:

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Zamościu utworzył stanowisko OPIEKUNA INDYWIDUALNEGO, którego zadaniem jest bezpośrednia pomoc poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska oraz członkom ich rodzin. Na stanowisko to wyznaczeni zostali:

 – kpt. Piotr MIELNICZUK  tel. 261-181-106

– Pani Katarzyna TRACZ  tel. 261-181-116

  

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie powołał:
Koordynatora regionalnego

Panią  Irenę SZMYTKO
tel. 261-183-331
ul. Spadochroniarzy 5
20-043 LUBLIN

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zamościu
Koszary 52
22-400 Zamość
tel. 261181122
fax. 261181117
wkuzamosc@ron.mil.pl