Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zamościu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
SZKOLENIE KURSOWE ŻOŁNIERZY REZERWY

 

PRZESZKOLENIE KURSOWE KADRY REZERWY

Kursy kadry rezerwy prowadzone są w celu gromadzenia wyszkolonych rezerw oficerskich i podoficerskich na potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym nowo budowanych Wojsk Obrony Terytorialnej oraz w celu poprawy jakości uzupełnienia struktur wojennych SZ RP.

WYMAGANE KRYTERIA

       Kursy organizowane są w formie długotrwałych ćwiczeń wojskowych. Do ich odbycia kieruje się żołnierzy rezerwy, którzy odbywali już czynną służbę wojskową (zasadniczą służbę wojskową, służbę przygotowawczą, przeszkolenie studentów, absolwentów itp.) i którzy zgłoszą się ochotniczo (złożą wniosek) do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zamościu.

       W korpusie osobowym medycznym mogą być skierowane także osoby przeniesione do rezerwy nie będące żołnierzami rezerwy.

UWAGA: złożenie wniosku, o którym mowa powyżej nie powoduje obowiązku powołania do odbycia kursu, a jest jedynie traktowane jako zgoda na powołanie w każdym czasie,
w okresie pół roku od dnia złożenia wniosku oraz, że niniejsza propozycja nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. W przypadku większej liczby złożonych wniosków niż potrzeb uzupełnieniowych Wojskowy Komendant Uzupełnień w Zamościu w pierwszej kolejności powoła ochotników posiadających nadany przydział kryzysowy, mobilizacyjny lub kwalifikacje przydatne w czynnej służbie wojskowej

WAŻNE  !!!


 Przebieg  przeszkolenia żołnierzy rezerwy składa się z:

  •     szkolenia teoretycznego,
  •     szkolenia praktycznego,   
  •     sprawdzianu ze sprawności fizycznej,
  •     egzaminu końcowego.


UKOŃCZENIE KURSU PRZESZKOLENIA KADRY REZERWY – NIE JEST RÓWNOZNACZNE Z POWOŁANIEM DO ZAWODOWEJ SŁUZBY WOJSKOWEJ.


WARUNKI NABORU NA KURSY OFICERSKIE:  

Na kurs oficerski skierowany może być wyłącznie :


    > posiadają wykształcenie wyższe i pełnili jedną z form czynnej służby wojskowej;
    > posiadają specjalność wojskowa, w której odbywali czynną służbę wojskową lub wykształcenie cywilne zbieżne z korpusem osobowym, w którym będą szkoleni w czasie kursu;
    > posiadają kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej – „A”;
    > nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym;
    > posiadają wiek, który pozwala na przebywanie na przydziale mobilizacyjnym przez kolejne minimum 10 lat;
    > w korpusie osobowym medycznym – dopuszczalne jest skierowanie osób bez odbytego przeszkolenia wojskowego, jeżeli ochotnicy posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni;

    Na kursy oficerskie nie są kierowani podchorążowie ze zdanym egzaminem na oficera.


  WARUNKI NABORU NA KURSY PODOFICERSKIE:

 Na kursy podoficerskie można powoływać szeregowych i starszych szeregowych rezerwy jeżeli:

    > posiadają wykształcenie średnie i odbyli zawodową (kontraktową) służbę wojskową, zasadniczą (nadterminową) służbę wojskową, służbę przygotowawczą lub przeszkolenie wojskowej;
    > posiadają specjalność wojskową lub wykształcenie cywilne zbieżne z korpusem osobowym, w którym będą szkoleni w czasie kursu.
    > posiadają kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej – „A”;
    > nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym;
    > posiadają wiek, który pozwala na przebywanie na przydziale mobilizacyjnym przez kolejne minimum 10 lat;

 


LIMIT KURSOWEGO PRZESZKOLENIA KADR REZERWY W SIŁACH ZBROJNYCH W 2019 ROKU DLA WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ
W ZAMOŚCIU

 

Nazwa i miejsce ośrodka organizującego kurs

Rodzaj kursu i zakres szkolenia

Termin kursu            (od-do)

Otrzymany limit miejsc 

 
 

Stanowisko (funkcja)

Nr SW

 

AWLąd

ul. Czajkowskiego109

51-150 Wrocław 31 

dowódca plutonu/oficer

30A01

07.01-29.03

3

 
 

 

   

dowódca plutonu

20B03

07.01-29.03.

1

 

08.04.-28.06.

1

 

dowódca plutonu

20B01

08.04-28.06.

1

 
 
 

WAT

ul. Gen. Kaliskiego 2

oficer
-
DOSKONALENIA

28B01

04.06.-03.07.

1

 

00-908 WARSZAWA 49

 

 

 

AMW

oficer-PRZEKWALIFIKOWANIA

52A01

10-28.06.

1

 

ul. Śmidowicza 69

 

81-127 GDYNIA

 

RAZEM KURSY OFICERSKIE

8

 
             

SP Wląd

ul. Wojska Polskiego 86/90  61-760 Poznań 

dowódca drużyny

20B23

07.01.-22.03.

1

 
 
 

02.09.-15.11

1

 
 
 

RAZEM KURSY PODOFICERSKIE

2

 

OGÓŁEM

10

 

(kursy oficerskie i podoficerskie)

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zamościu
Koszary 52
22-400 Zamość
tel. 261181122
fax. 261181117
wkuzamosc@ron.mil.pl