Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zamościu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Tradycje

          W 1975 roku Dowódca Warszawskiego Okręgu Wojskowego rozkazem 014/Org. z dnia 04.06.1975 r. w ramach reorganizacji Powiatowych Sztabów Wojskowych powołał Wojskową Komendę Uzupełnień Zamość obejmującą swoim zasięgiem powiaty Biłgoraj i Zamość.
Dowódca Warszawskiego Okręgu Wojskowego swoim rozkazem wyznaczył na stanowisko Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Zamościu ppłk Edwarda FEDOROWICZA, jego zastępcą został ppłk Jan JASKOWSKI.

          W dniu 01.10.1977 r. obowiązki komendanta WKU przyjął ppłk Jan JASKOWSKI na zastępcę wyznaczony został ppłk Gustaw Zawadzki. Z dniem 27.02.1989 r. komendant WKU ppłk Jan JASKOWSKI został zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony w stan spoczynku.Obowiązki komendanta WKU przyjął wówczas
ppłk Gustaw ZAWADZKI, który pełnił tę funkcję do dnia 01.07.1990 r.

         Dnia 02.07.1990 r. rozkazem personalnym Dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego obowiązki komendanta WKU przejął ppłk mgr Wiesław KAMIŃSKI. Z dniem 13.12.1990 r. zastępcą komendanta został kpt. Andrzej KOTOWSKI.

W dniu 13.06.1999 r. ppłk Andrzej KOTOWSKI został przeniesiony do WKU Chełm na stanowisko komendanta a na jego miejsce z dniem 15.10.1999 r. wyznaczony został ppłk Waldemar SYCZUK.

          Z dniem 27.05.2002 r. komendant WKU ppłk mgr Wiesław KAMIŃSKI został zwolniony z zawodowej służby wojskowej a jego obowiązki przejął po powrocie do WKU ppłk mgr Andrzej KOTOWSKI. Na zastępcę komendanta WKU wyznaczony został mjr Jerzy PYT który zakończył służbę 31.12.2010.

01.07.2007r. komendantem WKU został ppłk Apolinary MIZERSKI. Funkcję tę pełnił do 30.06.2011 r.

Od dnia 03.07.2011 r. obowiązki Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Zamościu przejął ppłk Adam PILIP.

Od dnia 03.12.2013 r. do 23.12.2013 r. czasowo obowiązki Wojskowego Komendanta Uzupełnień pełnił mjr Jerzy ŻOŁĄDEK.

Przekazanie czasowego pełnienia obowiązków Zastępcy Wojskowego Komendanata Uzupełnień mjr Bogusławowi PIĄTKOWI, odbyło się w dniu 23.12.2013 r. Mjr Bogusław PIĄTEK pełnił obowiązki Wojskowego Komendanta Uzupełnień do dnia 19.08.2014 r.

          Od 20 sierpnia 2014 roku na stanowisko Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Zamościu zostaje powołany ppłk Marek DANIELAK, który w 2015 r. podją decyzję o zakończeniu pełnienia zawodowej służby wojskowej i w dniu 29 stycznia 2016 roku przekazał czasowo obowiązki swojemu zastępcy mjr Jerzemu ŻOŁĄDEK.

         Od 15 lutego 2017 roku ppłk Wojciech WITEK przyjął obowiązki Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Zamościu.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zamościu
Koszary 52
22-400 Zamość
tel. 261181122
fax. 261181117
wkuzamosc@ron.mil.pl