Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zamościu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Tu znajdziesz pomoc

STOWARZYSZENIA SKUPIAJĄCE WETERANÓW

Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych
w Misjach Poza Granicami Kraju

ul. Wawrzyniaka 5
70-393 Szczecin
tel. 501 164 947

www.stowarzyszenierannych.pl
e-mail: zarzad@stowarzyszenierannych.pl

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ

Al. Niepodległości 141
02-570 Warszawa
tel. 22 684 24 56

www.skmponz.pl
e-mail: korus.andrzej@kn.pl

Fundacja Pomocy Poszkodowanym
w Wojskowych Operacjach Pokojowych Poza Granicami Polski
oraz Ich Rodzinom „SERVI PACIS”

ul. Królewska 1
00-909 Warszawa
tel. /fax: /22/ 687 94 56
tel. kom. 504 732 859


e-mail:
skmponz@wp.mil.pl

Fundacja „10 kwietnia” - pomocy dzieciom poszkodowanych żołnierzy

Al. Jana Pawła II 24 lok. 107
00-133 Warszawa
tel. 22 652 20 22,
tel. 506 00 33 14

www.fundacja10kwietnia.pl
e-mail: biuro@fundacja10kwietnia.pl

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa

ul. Puławska 6a
00-909 Warszawa
tel. 261842075

www.centrum-weterana.mon.gov.pl
e-mail: centrumweterana@wp.mil.pl

Nikt nie zostaje

ul. Świętokrzyska 32/1U-87
00-116 Warszawa
tel. 661 117 828

www.niktniezostaje.net.pl
e-mail: sekretariat@niktniezostaje.net.pl

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zamościu
Koszary 52
22-400 Zamość
tel. 261181122
fax. 261181117
wkuzamosc@ron.mil.pl